Kompetencje kierownictwa

Kompetencje Kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku:

a) upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu w Płocku z zakresu drogownictwa, zgodnie z ustalonym Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych przyjętym uchwałą Nr 2/99 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 10 lutego 1999 r.

b) upoważnienie Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu w Płocku z zakresu drogownictwa, zgodnie z ustalonym Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych przyjętym uchwałą Nr 2/99 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 10 lutego 1999 r. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2016 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 619
29 stycznia 2016 12:32 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.
29 stycznia 2016 12:31 (Adam Kosiński) - Dodanie nowej zakładki.